Gạch Terrazzo Chữ Thập CNV-04

Gạch terrazzo 40x40cm mắt phụng là một sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu bột đá, đá mi, cát, xi măng, màu, phụ gia và chất độn. Sản phẩm này được tạo ra thông qua công nghệ rung hoặc ép rung cho bê tông được lèn chặt theo khuôn mẫu có sẵn để tạo hình dạng cho mỗi viên gạch block. Các khâu chọn nguyên liệu, phối liệu, lực rung ép, phụ gia và bảo dưỡng sẽ quyết định độ cứng và chất lượng của gạch.

HOTLINE: 0938388356
Giá tốt đại lý, số lượng lớn.